حفاظ بانکی (کلاف)

متریال این حفاظ عبارت است از: پروفیل 40*40 با ضخامت 0.8 304 لوله 25 با ضخامت 0.6 304 میگرد 14 آجدار و واشر حفاظی حفاظ بانکی کلاف دار: این نوع حفاظ علاوه بر استقامت بالا که به علت وجود کلاف و وجود میلگرد در درون لوله ها وجود دارد زیبایی به خصوصی دارد که رنگ […]